Njolden Banner

Forside
- Udvalgets arbejde
Seks hurtige om diakoni - spørgsmål og svar

KFUM’s Sociale Arbejde har stillet stiftspræsten for diakoni, Ian Ørtenblad, 6 hurtige spørgsmål om diakoni i Ribe Stift – her er de hurtige svar:

1.Hvad betyder det for Ribe Stift, at stiftet har et diakonalt arbejde – og hvorfor?

Et stift uden et diakonalt arbejde burde ikke kunne tænkes. Diakoni er (bør være) så integreret en dimension i folkekirkens liv, at ethvert stift bør fokusere på det diakonale arbejde, både på sognebasis og på et mere overordnet (stifts)niveau. Kirken har ordets forkyndelse og håndens forkyndelse – og disse bør følges ad.

2.Er der dele af det diakonale arbejde i Ribe Stift, du er særlig glad for? Nævn gerne et par eksempler.

Når talen falder på diakonalt arbejde, tænkes der tit på den ”hårde” diakoni i forhold til hjemløse, misbrugere og udsatte. Så hvis der endelig skal vælges noget frem for noget andet, der kan vække særlig glæde, må det være de diakonale initiativer, der med udgangspunkt i et sogn breder opfattelsen af diakoni ud, fx til vågetjeneste, madordninger og mandeklubber.

3.Hvilken værdi giver det stiftet og dets sogne at deltage i diakonalt arbejde – fx i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde?

Helt overordnet vil det altid være en fordel at arbejde sammen med nogen, der har erfaring med og forstand på det diakonale såsom KFUM’s Sociale Arbejde. Dertil kommer, at det kan være en stor hjælp og inspiration. Og hvis et landsogn, hvor ikke så meget konkret diakonalt arbejde er muligt, dog ønsker at højne den diakonale bevidsthed i sognet, kan et samarbejde med et konkret arbejdssted hos fx KFUM’s Sociale Arbejde være en fin mulighed.

4.Hvem får – generelt – særlig glæde af den diakonale indsats?

Det er på en måde et spørgsmål, der ikke bør stilles, fordi det befordrer opfattelsen af, at nogen giver glæde og andre får glæde. Og i virkeligheden er det tit velsignende sådan, at en diakonal indsats er til fordel for begge sider i forholdet. Det nemme svar er selvfølgelig, at det er de særligt udsatte, der får særlig glæde af en diakonal indsats. Men hvem er dét så?

5.Hvordan mener du, at stiftet kan udvikle det diakonale arbejde?

På det strukturelle plan ved at have et stiftsudvalg for diakoni og ved at have en eller flere stiftspræst(er) for diakoni, så der er nogen, der på stiftsplan har diakonien som en særlig opgave. På den måde kan et stift medvirke til, at den diakonale bevidsthed generelt højnes i stiftet samtidig med at den gensidige inspiration og idéudveksling kan befordres.

6.Hvad betyder det diakonale arbejde for fællesskabet mellem folkekirken og det omgivende samfund?

Det er et spørgsmål om troværdighed. Folk – det omgivende samfund – forventer, at det folkekirken gør noget, for dem, der har det svært i samfundet. Kogt helt ned handler det om, om kirken også praktiserer i handling, hvad den forkynder i ord. Har man det kun i munden? Eller sker der noget? Så det diakonale arbejde er meget vigtigt for fællesskabet mellem folkekirken og det omgivende samfund. Det bør ikke kunne undværes.

Formand for Ribe Stiftsudvalg for Diakoni er Lone Hvejsel, provst over Ringkøbing Provsti, lhv@km.dk. Stiftspræst for Diakoni i Ribe Stift er Ian Ørtenblad, sognepræst i Døstrup og Mjolden Sogne i Tønder Provsti.Bygaden 37, Døstrup, 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 4106, - E-mail igmo@km.dk, - SMS 3024 1014