Njolden Banner

Forside - Udvalget - Udvalgets arbejde - Messer og møder

Værktøjskassen
Læs om værktøjskassen her
Diakonhøjskolens Diakonforbund er en forening for diakoner uddannede fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Vi har for en bevilling af de folkekirkelige udviklingsmidler 2014-15 udviklet værktøjskassen, som indeholder fortællinger, korte faktuelle beskrivelser af aktiviteter - og en række videoklip om diakoni. Der er også inspiration til en lokal arbejdsgruppes overvejelser og dagsorden for drøftelse af en ny aktivitet.

Formand for Ribe Stiftsudvalg for Diakoni er Lone Hvejsel, provst over Ringkøbing Provsti, lhv@km.dk. Stiftspræst for Diakoni i Ribe Stift er Ian Ørtenblad, sognepræst i Døstrup og Mjolden Sogne i Tønder Provsti.Bygaden 37, Døstrup, 6780 Skærbæk - Tlf. 7475 4106, - E-mail igmo@km.dk, - SMS 3024 1014